บ้านริมระหัด

พักได้ 15 - 20 ท่าน

บ้านแฝดขวานดอน และขอนป่า

พักได้ 15 - 20 ท่าน

ห้องพยาบาล

บ้านกิลเวลล์

เป็นห้องนอนรวม 2 ชั้น ชั้นบนพักได้ 8 ท่าน
ชั้นล่างพักได้ 6 ท่าน

สวนเรียนรู้
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานอนุสาวรีย์ ร.6
ศาลเจ้าที่
โรงอาหารครู
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
ลานล้าง
ร้านค้า
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ยางมหาภัย
สกีบก
ปีนตาข่าย
กลิ้งทะลุโลก
กำแพงสอดแนม
สะพานเปล
บันไดสวรรค์
พลังรักสองเรา
เฟรม A
อุโมงค์เดือด
กระสวยเชื้อโรค
หนีไฟลงปล่อง
เคาะสัญญาณ
เหยียบปีรามิด
ป้ามยาม
สวนเรียนรู้