ลานสูทกรรม
สวนเรียนรู้

บ้านชายพนา

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน

บ้านร่มไพร

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน

โรงอาหารครู
ห้องพยาบาล
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานล้าง
ร้านค้า
ลานล้าง
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน

บ้านแฝดถ้ำเสือ

พักได้ห้องละ 3 ท่าน

บ้านแฝดเถื่อนธาร

พักได้ห้องละ 3 ท่าน

บ้านริมวัง

พักได้ห้องละ 3 ท่าน

สวนเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
โรงครัวกลาง
ร้านค้า

บ้านริมระหัด

พักได้ 15 - 20 ท่าน

จุดปล่อยเดินทางไกล

แผนที่เดินทางไกล

ล่องแพ
ปีนตาข่าย
สกีบก
คอมมานโดคู่
สะพานลิง
เฟรม A
อุโมงค์เดือด
กลิ้งทะลุโลก
สะพานกระดก
สายเดี่ยวกลมเกลียว
บันไดสวรรค์
สิงห์ทะเลทราย
เดินทรงตัว
แอเรียล
ลำเลียงของ

บ้านกลางพนา

พักได้ 8 ท่าน

สวนเรียนรู้

บ้านอัสดง - บ้านทรงกลด

พักได้หลังละ 7 ท่าน

บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ

Scout shop & Coffee