หอประชุม
สนามเสาธง
สวนเรียนรู้
ลานสูทกรรม
สวนเรียนรู้

บ้านหัตถ์วันทา

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน

ห้องพยาบาล

บ้านรักษ์ภูผา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน

บ้านหัตถ์ลาวัลย์

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน

บ้านรักษ์นภา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน

บ้านรักษ์ธารา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 4 ท่าน

บ้านรักษ์ผกา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 3 - 4 ท่าน

สวนเรียนรู้
อนุสาวรีย์ปู่-ย่า
สวนเรียนรู้
โรงอาหารครู
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
โรงผลิตน้ำดื่ม
หอประชุม
สวนเรียนรู้
สวนเรียนรู้
ซุ้มลอดปากเสือ
ล่องแพ
คอมมานโดคู่
แอร์เรียล
ยางมหาภัย
ปีนตาข่าย
สะพานเปล
สิงห์ทะเลทราย
สะพานลิง
ทาร์ซาน
เดินทรงตัว
สายเดียวกลมเกลียว
บันไดสวรรค์
ถลกหัวเสา
สะพานกระดก
กลิ้งทะลุโลก
เหยียบปีรามิด
ลอดห่วงยาง
ลำเลียงของ
เคาะสัญญาณ
หนีไฟลงปล่อง
สกีบก
บันไดลิงพื้นราบ

บ้านศิลาโอบ - บ้านศิลาอุ่น

พักได้หลังละ 7 ท่าน

ลานซักล้าง
ร้านค้า
โรงครัวกลาง
ประชาสัมพันธ์

Scout shop & Coffee