ลานสูทกรรม
ห้องน้ำ
สวนเรียนรู้
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
หอประชุม

บ้านศิลาโอบ บ้านศิลาอุ่น

พักได้หลังละ 7 ท่าน

บ้านหัตถ์วันทา

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน

สวนเรียนรู้

บ้านรักษ์นภา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน

ห้องพยาบาล

บ้านหัตถ์ลาวัลย์

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน

บ้านรักษ์ธารา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 4 ท่าน

อนุสาวรีย์ปู่-ย่า

บ้านรักษ์ผกา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 3 - 4 ท่าน

สวนเรียนรู้
โรงผลิตน้ำดื่ม
ร้านค้า
สนามเสาธง
หอประชุม
ห้องน้ำ
ลานสูทกรรม
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องพยาบาล

บ้านชายพนา

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน

สวนเรียนรู้
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ลานล้าง
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานล้าง
โรงอาหารครู
ร้านค้า
โรงอาหารครู
สวนเรียนรู้
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
โรงครัวกลาง
ประชาสัมพันธ์
สวนเรียนรู้
สวนเรียนรู้

บ้านร่มไพร

เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน

บ้านริมวัง

พักได้ห้องละ 3 ท่าน

ป้อมยาม
สนามเสาธง
ลานอนุสาวรีย์ ร.6
ศาลเจ้าที่
สวนเรียนรู้
ห้องพยาบาล

บ้านแฝดขวานดอน และขอนป่า

พักได้ ห้องละ2ท่าน

บ้านริมระหัด

พักได้ 15 - 20 ท่าน

บ้านกิลเวลล์

เป็นห้องนอนรวม 2 ชั้น ชั้นบนพักได้ 8 ท่าน ชั้นล่างพักได้ 6 ท่าน

โรงอาหารครู
ร้านค้า
หอประชุม
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
ลานล้าง

จุดปล่อยเดินทางไกล

แผนที่เดินทางไกล

จุดปล่อยเดินทางไกล

แผนที่เดินทางไกล

ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
วัดลาดวนาราม
โรงเรียนไทยรัฐ
สถานีอนามัยน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
สวนเรียนรู้

ฐานผจญภัย 1 : 22 ฐาน

คลิกดูรายละเอียด

ฐานผจญภัย 2: 15 ฐาน

คลิกดูรายละเอียด

ฐานผจญภัย 3 : 14 ฐาน

คลิกดูรายละเอียด

ไร่อรุณวิทย์
ระหัสวิดน้ำ
ซุ้มลอดปากเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ

บ้านรักษ์ภูผา

เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน

บ้านพักลูกเสือ

Scout shop & Coffee

บ้านอัสดง - บ้านทรงกลด

พักได้หลังละ 7 ท่าน

บ้านพักลูกเสือ

บ้านกลางพนา

พักได้ 8 ท่าน

บ้านแฝดเถื่อนธาร

พักได้ห้องละ 3 ท่าน

บ้านแฝดถ้ำเสือ

พักได้ห้องละ 3 ท่าน