ประวัติค่ายหัตถวุฒิแคมป์

หนึ่งในความภูมิใจที่ทำให้เราชาวค่ายหัตถวุฒิแคมป์ มีพลังการทำงานอย่างมุ่งมั่น ด้วยเพราะแรงใจจากการตอบรับจากผู้เข้าใช้บริการ และจากข้อมูลของสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่ทำการวิจัยเมื่อปี 2552 ในเรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน" เป็นข้อมูลประจักษ์ที่ทำให้ทราบว่า ค่ายหัตถวุฒิแคมป์เป็นค่ายลูกเสือที่มีมาตรฐาน ได้รับคำชมเชยจากผู้เข้ามาใช้บริการอย่างมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการที่ดี อีกทั้งผู้บริหารมีใจรักกิจการลูกเสือ และให้ความอนุเคราะห์กับกิจการลูกเสือตลอดมา

หัตถวุฒิแคมป์ เป็นค่ายพักแรมขนาดใหญ่กึ่งศูนย์สัมมนา มีภูมิทัศร่มรื่นกว้างใหญ่ได้มาตราฐานในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ห่างจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเพียง 3 กม. โดยเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็กและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ รอบล้อมด้วยธารน้ำอันช่ำชื่นและขุนเขาดงพญาเย็นที่เขียวชอุ่มตลอดปี

บรรยากาศภายในแคมป์ได้จัดโซนที่พัก ศูนย์ประชุม สนามกิจกรรมลานกว้างและสวนการเรียนรู้ให้เป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในแคมป์จึงมีพืชพรรณไม้พร้อมคำอธิบายกระจายทั่วทุกพื้นที่ มีอุโมงค์ไม้หอมล้อมรอบสระน้ำใหญ่ ในส่วนของลานกิจกรรมเรามีฐานทดสอบกำลังใจที่ท้าทาย หลากหลายตามความต้องการให้คณะของท่านประทับใจ ด้วยบรรยากาศการต้อนรับที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรี และอบอุ่นใจกับการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม