หัตถวุฒิแคมป์สามารถตอบรับค่ายอบรมทางวิชาการได้หลากหลาย

ด้วยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของสายธาร เทือกเขาเงาไม้ และความสะดวกสบายในสถานที่อบรมรวมถึงห้องพักที่สะอาดปลอดภัยเพียงเติมกิจกรรมการเรียนรู้ที่มากด้วยสาระและทักษะต่างๆ ก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยจำเจมาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในอ้อมกอดทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มจำนวน " ต้นกล้าทางวิชาการให้มากมาย " ในค่ายหัตถวุฒิแคมป์