การจัดอบรมนักศึกษาและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจร

ด้วยบริเวณสถานที่อันกว้างใหญ่จึงเหมาะสำหรับการจัดอบรมนักศึกษาและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจรด้วยทีมงานวิทยากรผู้ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือเป็นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางค่ายก็สามารถรองรับกิจกรรมที่มากด้วยประโยชน์และมีคุณภาพได้อย่างดี