หอประชุม
บ้านแดนเสือ
บ้านพยัคฆ์คำราม
บ้านพยัคฆ์จำแลงเหนือ-ใต้
บ้านเจ้าป่าใหญ่-น้อย
บ้านแสงเงิน
บ้านแสงทอง
ซุ้มอาหารครู
เรือนพยาบาล
ลานสูทกรรม
ที่รับประทานอาหาร
ห้องน้ำ/สุขา
ห้องน้ำ/สุขา
ร้านค้า
ลานเสาธง
ประชาสัมพันธ์
ลานแค้มป์ไฟ
โรงครัว
บ้านแสงจันทร์ & บ้านแสงอรุณ
บ้านกลุ่มแมว
บ้านกระต่าย/กระรอก
บ้านกลุ่มเสือ
บ้านกระแต/กระเต็น
ลาน ร.6
กำแพงพิศวง
วงแหวนเชื้อโรค
บันไดสวรรค์
ห่วงยางมหาภัย
หนีไฟลงปล่อง
เชือกสองเส้น
กลิ้งมฤตยู
สิงห์ทะเลทราย
ทาร์ซาน
ส่งสัญญาณ
เชือกสามเส้น
สะพานเปล
กระเช้าลอยฟ้า
สะพานกระดก
เหยียบปิระมิด
สามเหลี่ยมพิฆาต
เท้าสามัคคี
เรือนเพาะชำ
ร้านขายของที่ระลึก
บ้านแสงดาว