ด้วยเพราะคำมั่นที่ให้ไว้ต่อผู้มีพระคุณอย่างยั่งยืน ผืนดินของสายธารและผืนป่าของหุบเขาต่างเชื่อมพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ให้แก่กิจการลูกเสืออย่างเต็มหัวใจ จากปี 2539 ที่พวกเราชาวค่ายหัตถวุฒิแคมป์ และเสือป่าแคมป์ ต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างไม่รู้จากเหน็ดเหนื่อย ผ่านวันเวลาจวนจบล่วงทศวรรษที่ 2 พวกเรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความเอื้อเฝื้อ และมีมิตรไมตรีต่อทุกคนที่ก้าวผ่านอุดมการณ์เดียวกัน