บ้านริมระหัด
พักได้ 15 - 20 ท่าน
บ้านแฝดขวานดอน และขอนป่า
พักได้ ห้องละ2ท่าน
ห้องพยาบาล
บ้านกิลเวลล์
เป็นห้องนอนรวม 2 ชั้น ชั้นบนพักได้ 8 ท่าน
ชั้นล่างพักได้ 6 ท่าน
สวนเรียนรู้
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานอนุสาวรีย์ ร.6
ศาลเจ้าที่
โรงอาหารครู
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
ลานล้าง
ร้านค้า
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
ยางมหาภัย
สกีบก
ปีนตาข่าย
กลิ้งทะลุโลก
กำแพงสอดแนม
สะพานเปล
บันไดสวรรค์
พลังรักสองเรา
เฟรม A
อุโมงค์เดือด
กระสวยเชื้อโรค
หนีไฟลงปล่อง
เคาะสัญญาณ
เหยียบปีรามิด