ลานสูทกรรม
สวนเรียนรู้
บ้านชายพนา
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน
บ้านร่มไพร
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน
โรงอาหารครู
ห้องพยาบาล
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานล้าง
ร้านค้า
ลานล้าง
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
บ้านแฝดถ้ำเสือ
พักได้ห้องละ 3 ท่าน
บ้านแฝดเถื่อนธาร
พักได้ห้องละ 3 ท่าน
บ้านริมวัง
สวนเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
โรงครัวกลาง
ร้านค้า
ป้ามยาม
จุดปล่อยเดินทางไกล แผนที่เดินทางไกล
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
ล่องแพ
ปีนตาข่าย
สกีบก
คอมมานโดคู่
สะพานลิง
เฟรม A
กลิ้งทะลุโลก
ไต่หน้าผา
อุโมงค์เดือด
สะพานกระดก
สายเดี่ยวกลมเกลียว
บันไดสวรรค์
สิงห์ทะเลทราย
เดินทรงตัว
แอเรียล
ลำเลียงของ