ลานสูทกรรม
ห้องน้ำ
สวนเรียนรู้
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
หอประชุม
บ้านหัตถ์วันทา
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน
บ้านรักษ์ภูผา
เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน
สวนเรียนรู้
บ้านหัตถ์ลาวัลย์
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน
ห้องพยาบาล
บ้านรักษ์นภา
เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 2 ท่าน
บ้านรักษ์ธารา
เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 4 ท่าน
อนุสาวรีย์ปู่-ย่า
บ้านรักษ์ผกา
เป็นห้องขนาดเล็กแบบส่วนตัว พักได้ 3 - 4 ท่าน
สวนเรียนรู้
โรงผลิตน้ำดื่ม
ร้านค้า
สนามเสาธง
หอประชุม
ห้องน้ำ
ลานสูทกรรม
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
บ้านชายพนา
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 - 20 ท่าน
ห้องพยาบาล
บ้านร่มไพร
เป็นห้องนอนรวมขนาดใหญ่ พักได้ 15 -20 ท่าน
สวนเรียนรู้
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ลานล้าง
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
สนามเสาธง
หอประชุม
ลานล้าง
โรงอาหารครู
ร้านค้า
โรงอาหารครู
สวนเรียนรู้
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
โรงครัวกลาง
ประชาสัมพันธ์
สวนเรียนรู้
สวนเรียนรู้
บ้านแฝดถ้ำเสือ
พักได้ห้องละ 3 ท่าน
บ้านแฝดเถื่อนธาร
พักได้ห้องละ 3 ท่าน
บ้านริมวัง
ป้ามยาม
สนามเสาธง
ลานอนุสาวรีย์ ร.6
ศาลเจ้าที่
สวนเรียนรู้
ห้องพยาบาล
บ้านแฝดขวานดอน และขอนป่า
พักได้ ห้องละ2ท่าน
บ้านริมระหัด
พักได้ 15 - 20 ท่าน
บ้านกิลเวลล์
เป็นห้องนอนรวม 2 ชั้น ชั้นบนพักได้ 8 ท่าน
ชั้นล่างพักได้ 6 ท่าน
โรงอาหารครู
ร้านค้า
หอประชุม
ลานรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
ลานล้าง
จุดปล่อยเดินทางไกล แผนที่เดินทางไกล
จุดปล่อยเดินทางไกล แผนที่เดินทางไกล
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
วัดลาดวนาราม
โรงเรียนไทยรัฐ
สถานีอนามัยน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
สวนเรียนรู้
ฐานผจญภัย 1 : 22 ฐาน
คลิกดูรายละเอียด
ฐานผจญภัย 2 : 16 ฐาน
คลิกดูรายละเอียด
ฐานผจญภัย 3 : 13 ฐาน
คลิกดูรายละเอียด
ไร่อรุณวิทย์
ระหัสวิดน้ำ
ซุ้มลอดปากเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ
บ้านพักลูกเสือ