หัตถวุฒิแคมป์สามารถจัดค่ายพักแรมลูกเสือในรูปแบบ "งานชุมนุม "

เมื่อรวมพื้นที่ทั้ง 3 แคมป์ย่อยเข้าด้วยกันเราสามารถจัดค่ายพักแรมคนพันคน หรือค่ายคนร้อยคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดการบริหารค่ายอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระดับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ หรือค่ายลูกเสือต่างประเทศ เช่นทีมลูกเสือจากประเทศฮ่องกง ที่ล้วนได้รับการดูแลในเรื่องสถานที่และอาหาร รวมถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณการทำกิจกรรมด้วยความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 081-9333555, 036-721238

ดูปฏิทินกิจกรรม